Upitnik o uslugama
Uđite
 
Za Minicity sam saznao-la: *


 
Ocenite kako se Vaše dete zabavilo u Minicity-ju *


 
Šta je na Vas ostavilo najjači utisak? *

 
A na Vaše dete? *

 
Kako ocenjujete sadržaj radionica kojima je Vaše dete pristupilo, i rad Animatora u njima:

 
Odaberite kucicu


 
Ocenite animatore


 
Ocenite sadržaj


 
Da li imate dodatan komentar na kućice koje je Vaše dete posetilo?

 
Šta je privuklo Vaše dete i Vas odabranim sadržajima *


 
Kako ocenjujete ljubaznost osoblja na Prijemnom pultu? *


 
Kako ocenjujete kvalitet ponude i uslugu u Kafe-u?

Ukoliko niste posetili naš Kafe, molimo preskočite pitanje.

 
Da li imate dodatni komentar na usluge Kafe-a?

Ukoliko nemate dodatni komentar možete preskočiti ovo pitanje.
 
Kako ocenjujete kvalitet ponude i uslugu u Prodavnici?

Ukoliko niste posetili našu Prodavnicu, molimo preskočite pitanje.

 
Da li imate dodatni komentar na usluge i rad Prodavnice?

Ukoliko nemate dodatni komentar možete preskočiti ovo pitanje.
 
Da li ste prisustvovali dečijoj rođendanskoj proslavi u Minicity-ju i kakvi su Vam utisci

Ukoliko niste, molimo Vas preskočite pitanje.
 
Da li ćete ponovo posetiti Minicity?

 
Odaberite odgovor *


 
Molimo Vas za objašnjenje *

 
Sugestije i predlozi

Odgovori su uspešno registrovani.
Hvala što nam pomažete da budemo bolji!
Powered by Typeform
Powered by Typeform